ما به عنوان اعضای شرکت آشیان گل نرجس ارزش های اخلاقی و اصول رفتار های فردی و سازمانی زیر را باور داشته وبرای ایجاد ثبات و نهادینه شدن آنها و تحقق اهداف متعالی شرکت از هیچ کوششی، در هیچ زمان و مکانی دریغ نخواهیم داشت

درقبال سازمان :
• تعهد و پایبندی به اصول در تمامی ارتباطات وتعاملات فردی و سازمانی
• برخورداری از روحیه بالای مسئولیت پذیری، پاسخگویی و نقد پذیر ی
• رعایت همیشگی احترام، ادب، متانت، خوشرویی، خوش صحبتی نسبت به همکاران، مشتریان مراجعین و تمامی
کسانی که به نحوی با شرکت در ارتباط خواهند بود
• رعایت شدید نظم، پاکیزگی و آراستگی فردی و محیط کار
• تقویت روحیه همکاری تیم ی
• مشارکت فعال در تصمیم گیری و تصمیم سازی های سازمانی
• برخورداری از توانمندی” صبر فعال” به معنای پیگیری مداوم و هوشمندانه امور تا حصول نتیجه مطلوب
• ارتقاء دائمی سطح دانش و مهارت و تجربه حرفه ای و توسعه دانش سازمانی به عنوان سرمایه شرکت
• التزام عالی به اجرای صحیح، دقیق و به موقع تعهدات و مسئولیت های حرفه ای
• مقید و متعهد به حفظ اسرار و اطلاعات سازمانی
• تقویت دائمی خلاقیت فردی و استفاده از آن در راستای اهداف سازمانی
• ایجاد توازن میان منافع سازمانی و فردی با الویت منافع سازمانی

ما در قبال سهامداران خود پایبند خواهیم بود به :
• استفاده بهینه از منابع و امکانات شرکت در راستای اهداف سازمان
• توجه به اصول حرفه ای و رعایت اخلاق تجاری به منظور ارتقاء جایگاه نام شرکت
• تلاش مداوم برای کاهش ریسک های تجاری
• تلاش مستمر در جهت حداکثر سازی سود شرکت
• توجه ویژه به اهداف و استراتژی های سهامداران

در قبال مشتریان متعهد خواهیم بود به :
• رعایت ادب، احترام، متانت و خوشرویی در مذاکرات و تعاملات
• در اولویت قراردادن رضایت و مطلوبیت مشتری
• برقرار ارتباطات شفاف و به دور از هر گونه شبهه ای
• پایبندی به اصول رفتار حرفه ای و تجاری مبتنی بر اصل اعتماد و مشتری مداری
• ارائه کالا و خدمات در بالاترین سطح کیفی
• انجام رقابت عادلانه و پرهیز از تخریب و تحقیر رقبا
• توجه ویژه به نظرات و انتقادات مشتریان و سعی در تامین آنها

در قبال جامعه، محیط زیست و دولت موظف به رعایت موارد ذیل هستیم :
• اطاعت از قوانین
• ترویج اقدامات در ارتباط با توسعه پایدار و حفظ محیط زیس ت
• تشویق اقدامات داوطلبانه کارکنان در جامعه
• ترویج کمک های نیکوکاران ه

درقبال همکاران نیز متعهد به رعایت موارد ذیل می باشیم :
• ایجاد محیط مناسب و درخور شأن برای همکاران
• توجه و تلاش برای ارتقاء سطح کمی و کیفی شغلی و فردی اعضاء
• افزایش بهداشت و سلامت محیط کار
• تشویق توسعه شخصی و آموزش در طول دوره زندگ ی
• ایجاد فرصت های برابر و عادلانه ارتقاء در سازمان
• پیشگیری از سوء استفاده از منابع و مواد سازمان
• احترام به حریم خصوصی افرا د