نام شرکت: هیراد سبز پالیز
مدیر عامل: خانم مهندس الماسی
شماره ثبت: 60652
نام تجاری: HGP.CO
ایمیل: hgp.cor@gmail.com

درباره هیراد

شرکت کشت و صنعت هیراد سبز پالیز (HGP.CO)درسال 1397 شرکت جدیدي با مدیریت مجزا به صورت تخصصی در بحث کشت و صنعت هیراد و گیاهان دیگر (لمن گراس، انار ، پسته ، استویا ، پالونیا و جوجوبا) با نام کشت و صنعت هیراد سبز پالیز ثبت شد که اولین و تنها آزمایشگاه تخصصی کشت و بافت گیاه جوجوبا نیز می باشد. این شرکت داراي کادري مجرب و آزمایشگاه تخصصی کشت و بافت درمرکز تحقیقات کبوترآباد اصفهان می باشد.

اهم فعالیت ها

فعالیت هاي آزمایشگاه فوق بر روي سه رقم از هیراد و درختان مثمر به شرح ذیل می باشد.
کشت بافت رقم اقتصادي (بارده) هیراد (جوجوبا)
کشت بافت رقم مناسب فضاي سبز (زینتی) هیراد
کشت بافت رقم پوششی (بیابان زدایی) هیراد
کشت بافت ارقام آمریکایی پسته
کشت و تکثیر انجیر با بهترین کیفیت
کشت و تکثیر خرما در انواع مختلف
کشت بافت ارقام آمریکایی انار
کشت و تکثیرگیاه لمن گراس
کشت و تکثیر گیاه استویا
تولید گیاهان استراتیژیک و حساس
کشت و تکثیر گیاه شیرین بیان
کشت و تکثیر نهال پالونیا
اهداف وچشم انداز شرکت کشت وصنعت هیراد سبز پالیز
بیابان زدایی(آبخیزداری و تثبیت شن های روان)
محیط زیست (مبارزه با ریزگردها واحیای حیات وحش)
صادرات گیاه به کشورهاي همسایه
تولید روغن در بخش صنعتی، دارویی و خوراکی
توسعه تحقیقاتی
اشتغالزایی
همکاري با دولت ومجموعه هاي محیط زیست جهت آبادانی کشور و جلوگیري از ریزگردها
تحقیق و پژوهش
پیوستن به شرکتهاي دانش بنیان