شرکت آشیان گل نرجس صادر کننده نمونه در سال 1399 گردید.