واردات و عرضه عمده نهاده های دامی از مبادی روسیه ، برزیل و آرژانتین

وجه تمایز محصول این مجموعه :

– بازرسی های مستمر از محصول قبل از حمل در مبدا توسط شرکتهای بازرسی مجاز اروپایی متخصص در امور نهاده های دامی

– انطباق محصول با کلیه الزامات ورود اعم از بهداشتی، دامپزشکی و استانداردهای شماره 47 ، 5925، 3207

– دارای حداقل مقدار پروتئین 12 درصد

– دارای رطوبت زیر 14 درصد

– کالا دارای گواهی آنالیز تایید شده مشخصات فیزیکی، شیمیایی و میکروبی توسط سازمانهای ذیربط میباشد.

ذرت :

ذرت در مقایسه با سایر غلات محصولات فرعی غلات و سایر مواد خوراکی انرژی زا به عنوان یک استاندارد مطرح می باشد. در بسیاری از جیره های طیور، بخش عمده انرژی قابل سوخت و ساز، توسط ذرت تامین می شود.

کنجاله سویا :

یکی از مواد غذايي مورد مصرف در پرورش طيور ، کنجاله سويا است که پس از ذرت ، بيشترين اهميت را دارد و تمامي فاکتورهای مهم غذایی را در بر ميگيرد.