گلاب با خاصیت دارویی

آرامش بخش

ضد استرس

کاهش خستگی

شادابی پوست

رفع بی خوابی