نام شرکت: روهان سبز پالیز
مدیر عامل: خانم مهندس الماسی
شماره ثبت: 68207
نام تجاری: RSP.CO
ایمیل: rsp.cor@gmail.com

درباره هیراد

شرکت کشت و صنعت روهان سبز پالیز (RSP.CO)درسال 1400 شرکت جدیدي با مدیریت مجزا به صورت تخصصی در بحث کشت و صنعت جوجوبا و گیاهان دارویی دیگر (لمن گراس، زرشک، اویشن، کاپاریس، پالونیا، گل محمدی، آنغوزه و ……….) با نام کشت و صنعت روهان سبز پالیز ثبت شد که اولین و تنها آزمایشگاه تخصصی کشت و بافت گیاه جوجوبا نیز می باشد. این شرکت داراي کادري مجرب و آزمایشگاه تخصصی کشت و بافت درمرکز تحقیقات کبوترآباد اصفهان می باشد.

اهم فعالیت ها

فعالیت هاي آزمایشگاه فوق بر روي سه رقم ازجوجوبا و درختان مثمر به شرح ذیل می باشد.
کشت بافت رقم اقتصادي (بارده) جوجوبا
کشت بافت رقم مناسب فضاي سبز (زینتی) جوجوبا
کشت بافت رقم پوششی (بیابان زدایی) جوجوبا
کشت بافت ارقام گل محمدی
کشت و تکثیر انجیر با بهترین کیفیت
کشت و تکثیرگیاه لمن گراس
کشت و تکثیر گیاه استویا
تولید گیاهان استراتیژیک و حساس
کشت و تکثیر گیاه آنغوزه
کشت و تکثیر نهال پالونیا
کشت و تکثیر زرشک
کشت و تکثیر آویشن
کشت و تکثیر کاپاریس
اهداف وچشم انداز شرکت کشت و صنعت روهان سبز پالیز
بیابان زدایی(آبخیزداری و تثبیت شن های روان)
محیط زیست (مبارزه با ریزگردها واحیای حیات وحش)
صادرات گیاه به کشورهاي همسایه
کشاورزی قراردادی
تولید و تکثیر نهال گیاهان مقاوم و کم آب
تولید روغن در بخش صنعتی، دارویی و خوراکی
توسعه تحقیقاتی
اشتغالزایی
همکاري با دولت ومجموعه هاي محیط زیست جهت آبادانی کشور و جلوگیري از ریزگردها
تحقیق و پژوهش
پیوستن به شرکتهاي دانش بنیان