گوشت گوساله 4 تیکه منجمد با اورجین پاکستان شامل :ران – سردست – راسته – گردن

ران:
ران (Hindquarter) شامل بخش های با کیفیت خلفی حیوان است که شامل حدود 30 درصد از وزن لاشه بوده و از ماهیچه‌های پا و لگن تشکیل شده و خود به قسمت‌هایی مانند گرد ران ، کعب ران و ماهیچه تقسیم می‌شود.

سردست:
سردست (Forequarter) شامل بخش های با کیفیت قدامی حیوان است.این بخش حدود 27 درصد از وزن لاشه را تشکیل داده و شامل ماهیچه‌های دست و شانه می‌باشد. قطعات سردست در کشورهای مختلف جهان به قطعات متفاوتی تقسیم شده و به مصرف می‌رسد.

گردن:
گردن (Neck) حدود ۱۰ درصد از وزن لاشه را تشکیل می دهد و شامل ماهیچه‌هایی است که از مهره‌های یک تا هفت گردن را می‌پوشانند. این قسمت می تواند مصرف صنعتی (سوسیس، کالباس، همبرگر) هم داشته باشد و همچنین برای تهیه گوشت چرخ شده یا خورش نیز به کار  رود.

راسته:
که حدود ده درصد از وزن لاشه را تشکیل داده و علاوه بر کباب که در کشور ما از راسته درست می‌کنند در کشورهای خارجی جهت تهیه روست بیف (Roast beef) استفاده می‌شود